Toimitusmaksu 4,90€, yli 150€ tilaukset ilman toimitusmaksua.

Hae kokoelmistamme

PIENET KIONDO KORIT

Vain mielikuvitus on rajana pienten korien yhdistelyssä.

100 % KÄSITYÖTÄ

Kaikki korimme ovat tehty käsityönä perinteisiä punomistekniikoita käyttäen.

REILUA KAUPPAA

Me olemme sitoutuneet laittamaan ihmiset ja ympäristön edelle kaikessa mitä teemme.

Mifuko Trustin toiminta

WASH and Grow! -hanke ja yhteistyö Huussi Ry:n kanssa

Kysyimme Keniassa toimivilta käsityöläisiltämme, mitä he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään. Monista asioista yksi nousi muiden ylitse muiden, huonon sanitaation ja hygienian aiheuttamat ongelmat.

Unicefin mukaan 16-miljoonalla (50%:lla) kenialaisista on haasteita sanitaatiossa ja puolella maaseudun kotitalouksista ei ole lainkaan käymälöitä tai ne ovat epähygieenisiä. Huono sanitaatio voi johtaa koulunkäynnin keskeytymiseen, sairauksiin, aliravitsemukseen ja köyhyyteen. 

Kuva: Käymäläseura Huussi Ry / Global Dry Toilet Association of Finland (Sanna Hukkanen)

Mifuko Trustin WASH and Grow! -hanke parantaa vesi-, sanitaatio- ja hygieniaolosuhteita sekä edistää kestävää maanviljelyä Keniassa. Hanke tuo yhteen innovatiivisen ryhmän toimijoita: Mifuko Trust ry:n, Reilun kaupan design-yritys Mifuko Oy:n, sanitaatioasiantuntija Käymäläseura Huussi ry:n, kestävän rakentamisen asiantuntija Ukumbi ry:n ja Kingongi-naisryhmän Keniasta.

Hankkeella halutaan puuttua huonoihin vesi-, sanitaatio- ja hygieniaolosuhteisiin sekä maaperän huonontumiseen, joka haittaa viljelyä. Nämä ongelmat lisäävät sairastelua ja heikentävät ruokaturvaa, mikä johtaa köyhyyden lisääntymiseen ja toimeentulon menetyksiin.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:
1. Naisryhmien jäsenten ja heidän yhteisönsä sanitaatio- ja hygieniaolosuhteet paranevat ja he ovat terveempiä, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan työskennellä ja viljellä.
2. Maaperän laatu paranee, sadot suurenevat ja ravinto paranee, mikä tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lue lisää hankkeesta ja muista projekteista blogissamme.

Haluaisitko jakaa ajatuksiasi meidän kanssamme? Ota yhteyttä.