Mifuko on World Fair Trade Organization -järjestön sertifioitu jäsenyritys. Seuraamme kaikessa toiminnassa Reilun kaupan periaatteita pyrkien edistämään käsityöläisten ja ympäristön hyvinvointia maissa, joissa tuotteitamme valmistetaan.

1. Mahdollisuuksia käsityöläisille maaseudulla

Mifukon tuotteet valmistetaan syrjäisissä maaseudun kylissä Keniassa.

Toimimme yhteistyössä yli 700 käsityöläisen kanssa. Käsityöläisten päätoimi on tyypillisesti pienviljely ja he valmistavat tuotteita meille osa-aikaisena työnä. Tuotteiden valmistamisesta saatu lisätulo on elintärkeää käsityöläisille ja heidän perheilleen luoden mahdollisuuden investoida tulevaisuuteen kuten lasten koulutukseen.

2. Avoimuus ja vastuullisuus

Mifukon valmistusketju on läpinäkyvä.

Mifukon omistajat Minna Impiö ja Mari Martikainen tapaavat käsityöryhmiä noin kaksi kertaa vuodessa ja paikallinen yhteistyöhenkilö tapaa heitä säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Näissä yhteisissä kokouksissa suunnitellaan tulevia tilauksia, kehitetään toimintaa sekä keskustellaan tuotteiden laadun parantamisesta, terveysasioista ja arkisista tapahtumista.

3. Reilun kaupan käytännöt

Mifuko ylläpitää pitkäaikaisia suhteita käsityöläisiin.

Otamme huomioon käsityöläisten sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tarpeet ja käsityöläiset puolestaan kunnioittavat yhteisiä sopimuksia toimittaen tuotteet ajoissa ja ylläpitäen vaadittua laatua. Reilun kaupan hengessä maksamme myös laadullisesti heikommista tuotteista, kun uusia käsityöläisiä tulee mukaan toimintaan. Emme peruuta tilauksia.

Toimintamme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön, luottamukseen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen.

4. Reilu maksu

Mifuko luo taloudellista turvaa käsityöläisille.

Maksamme tuotteista Reilun kaupan hinnan, joka on sovittu yhteisymmärryksessä käsityöläisten kanssa. Käsityöläiset saavat tuotteista paremman hinnan kuin mitä he saisivat myymällä vastaavia koreja paikallisella torilla.

Maksamme tuotteista 50% ennakkona ja 50% kun tilaus on valmis. Varmistamme myös, että maksut siirtyvät tuotteiden tekijöille. Maksut suoritetaan paikallisella mobiilirahalla M-Pesalla ja me maksamme siirtokulut. M-Pesalla maksetut maksut tulevat heti puhelimeen, eikä sen käyttö vaadi pankissa käyntiä. Mobiilimaksut ovat hyvin yleisiä Keniassa. Vain noin 10% kenialaisista on pankkitili.

Luomme mahdollisuuden ansaita elantoa käsityöläisenä. Myös useimpien pääasiallinen elinkeino, pienviljely, hyötyy kun käsitöistä saatuja tuloja käytetään lannoitteisiin ja työvälineisiin. Kuivuuden sattuessa lisätulo tuo turvaa.

5. Varmistamme ettei lapsi-ja pakkotyövoimaa käytetä

Mifuko vierailee säännöllisesti käsityöläisten luona.

Naisten saama tulo parantaa koko perheen taloudellista tilannetta ja mahdollistaa lasten koulunkäynnin.Paikallinen yhteistyökumppanimme tapaa käsityöryhmiä viikoittain ja varmistaa samalla ettei ongelmia esiinny.

6. Sitoutuminen syrjimättömyyteen, tasa-arvoon ja naisten taloudellisen aseman parantamiseen

Mifuko toivottaa kaikki käsityöläiset sukupuolesta riippumatta mukaan toimintaan.

Haluamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sekä naiset että miehet ovat tervetulleita liittymään käsityöryhmiin. Kiondo-korien punonta on turvallista myös raskaana oleville naisille tai imettäville äideille, jotka ovat palanneet töihin. Suurin osa käsityöläisistä on naisia, iältään 29-70 vuotta. Työ on kevyttä ja sitä on helppo tehdä kotiaskareiden lomassa. Mifukon korit tuovat tärkeää lisätuloja maaseudun asukkaille, erityisesti naisille.

7. Hyvät työolot

Mifukon tuotteet valmistetaan turvallisissa oloissa.

Tapaamme käsityöryhmiä säännöllisesti ja keskustelemme jäsenten kanssa myös turvallisista työolosuhteissa. Tuotteiden materiaalit ovat turvallisia ja eikä niiden valmistus vahingoita käsityöläisiä. Kiondo-korit valmistetaan käsityöläisten kodeissa ja ryhmät kokoontuvat yhteen kerran viikossa.

8. Paremmat edellytykset tehdä kestävää liiketoimintaa

Mifuko auttaa käsityöläisiä parantamaan taitojaan.

Mifuko osallistuu käsityöryhmien kokouksiin ja järjestää pieniä koulutuksia niiden aikana. Yhdessä teemme tuotekehitystä ja laadun parantamista. Nämä toimet auttavat käsityöläisiä parantamaan työnsä laatua ja kehittämään omaa liiketoimintaansa. Koulutamme ns. "self help" -ryhmiä toimimaan tehokkaasti ja investoimaan säästönsä viisaasti. 

9. Reilun Kaupan edistäminen

Mifuko edistää WFTO (World Fair Trade Organization) sanomaa kansainvälisillä messuilla. Tarjoamme myös asiakkaille tietoa Reilusta kaupasta viestinnässä eri kanavissa.

10. Ympäristön kunnioittaminen

Ympäristönsuojelu on Reilun kaupan kestävyysajattelussa tärkeää. Mifukon tuotteet ovat käsintehtyjä. Käytämme tuotannossa paikallisia ja kierrätettyjä materiaaleja aina kun se on mahdollista. Käsityö ei vaadi energian käyttöä, siihen riittävät taitavat kädet ja innostunut ote. Pyrimme logistiikassa käyttämään merirahtia.