Women artisans working with Mifuko in Kenya

Naiset innovoivat halvempia kuivakäymälöitä

Yhteisölähtöisessä innovoinnissa tavalliset ihmiset kehittävät ja testaavat ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko yhteisöä.

Mifuko Trust sai 8000 euron rahoituksen Fingo Powerbankilta

Yhteisöjohtoisten innovaatioiden takana ovat tavalliset ihmiset kehittämässä ja testaamassa koko yhteisöä hyödyttäviä ratkaisuja.

Suomen ja Kenian hankepäälliköt Peter Manyolo ja Anita Lintula tarttuivat haasteeseen loppuvuonna 2021 ja hakivat rahoitusta Fingo Powerbankilta ns .yhteisöjohtoisten innovaatioiden luomiseen. Fingo Powerbank koulutti rahoitusta hakeneita järjestöjä yhdessä hollantilaisen organisaation,  Butterfly Worksin, kanssa muotoiluajattelun menetelmistä, joita avulla luotaisiin yhdessä tuotteen käyttäjien kanssa uusia ratkaisuja.    


Anita Lintula
Vierailijapostaus Mifuko Trustin hankepäällikkö Anita Lintula.

Mifuko Trust WASH and Grow!-hanke edistää ekologista sanitaatiota ja kiertotaloutta mm.  rakentamalla esimerkkikuivakäymälöitä hankkeen kouluttamien sanitaatiolähettiläiden kanssa. Hankkeen haasteeksi sen ensimmäisenä toimintavuotena 2021 muotoutui kuivakäymälöiden paikalliseen tulotasoon nähden korkea hinta, noin 800 euroa. Ilman hankkeen taloudellista tukea moni kuivakäymälä jää rakentamatta, vaikka naiset ja perheet ovat tiedostaneet ekologisen sanitaation ja sen tuottaman lannoitteen hyödyt.

Suomen ja Kenian hankepäälliköt Peter Manyolo ja Anita Lintula tarttuivat haasteeseen loppuvuonna 2021 ja hakivat rahoitusta Fingo Powerbankilta ns .yhteisöjohtoisten innovaatioiden luomiseen. Yhteisöjohtoisten innovaatioiden  (eng. community-led innovation) takana ovat tavalliset ihmiset kehittämässä ja testaamassa koko yhteisöä hyödyttäviä ratkaisuja. Fingo Powerbank koulutti rahoitusta hakeneita järjestöjä yhdessä hollantilaisen organisaation,  Butterfly Worksin, kanssa muotoiluajattelun menetelmistä, joita avulla luotaisiin yhdessä tuotteen käyttäjien kanssa uusia ratkaisuja.  

Mifuko Trust sai hakemansa 8000 euron innovaatiorahoituksen - mahtavaa!  Olemme sen turvin tänä vuonna ideoineet ja testanneet yhdessä naisryhmien, rakentajien ja paikallishallinnon edustajien kaksi maksimissaan 500 euroa maksavaa käymälämallia.

Yhteisö sitoutui ja hinta puolittui

Naisryhmien ja paikallishallinnon edustajat sekä käymälöiden rakentajatiimi  osallistuivat työpajojen sarjaan, joissa tutkittiin yhdessä ihmisten arkista elämänpiiriä sekä ideoitiin edullisempia käymälämalleja.  Työpajojen johtopäätösten  perusteella arkkitehti Vilma Autio suunnitteli kaksi käymälää, joiden hinta saatiin lähes puolittumaan. Mm. nämä tekijät alensivat käymälöiden hintaa:  

  • Pesuhuone jätettiin rakennuksesta pois, mutta rakennuspiirros sisältää mahdollisuuden lisätä pesuhuone myöhemmin 
  • Vessan seinämateriaaleiksi valittiin paikallisia ja kierrätettäviä materiaaleja kuten kierrätettyä peltiä ja puristettuja tiiliä  

Hanke on tehnyt paljon töitä käymälämallin esteettömyyden kehittämiseksi loppuvuodesta 2021 alkaen.  Esteettömyydestä yhteisön jäsenet eivät halunneet tinkiä, ja käymälöihin rakennettiin mm. matala ramppi portaiden sijaan.  

Kuivakäymälän omistajat valittiin yhdessä

Päätimme kokeilla kahta käymälämallia, joista toisessa käytettiin seinämateriaalina  kierrätettyä metallilevyä ja toisessa puristettuja tiiliä. Käymälöiden hyödynsaajat valitsi paikallisen naisten ruohonjuuritason järjestön Mifuko Women Development CBO:n hallitus.

He halusivat, että nämä käymälät hyödyttävät kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja toimivat myös esimerkkinä muille. Kelly, jonka näet valokuvissa, on toinen uuden käymälän omistajista.

Seuraavaksi on tärkeä ideoida yhdessä naisten ja yhteisöjen kanssa rahoitusmahdollisuus, esim. lainarahasto vessojen rahoittamiseksi.  400-500 euroa on edelleen kallis kertasumma Kenian maaseudun perheelle. Pitkällä tähtäimellä kuivakäymälä maksaa itsensä kuitenkin takaisin perheen säästäessä kuoppakäymälöiden kaivuukustannuksissa ja käymälän tuottaessa edullista ekologista lannoitetta pienviljelyksille.