Mifukon tarina

Mikä on Mifuko?

Mifuko on suomalainen muotoiluyritys, jonka tehtävänä on tuottaa iloa asiakkailleen ja parantaa samalla naisten hyvinvointia Afrikan maaseudulla. Mifukon koreja, laukkuja ja sisustustuotteita valmistaa yli 1300 käsityöläisnaista Kenian, Tansanian ja Ghanan maaseudulla, ja niitä myydään yli 30 maassa.

Swahiliksi mifuko tarkoittaa taskua, ja me varmistamme, etteivät kenenkään taskut jää tyhjiksi. Mifuko on Maailman reilun kaupan järjestön (WFTO) sertifioitu jäsen: reilut palkat ja jatkuvat tilaukset turvaavat käsityöläisten tulevaisuutta ja tukevat koko yhteisön hyvinvointia.

Jokainen Mifuko-tuote on ainutlaatuinen, käsintehty esine, jossa yhdistyvät moderni pohjoismainen muotoilu ja perinteinen afrikkalainen käsityötaito. Jokainen Mifuko-tuote kantaa valmistajansa nimeä.

Tarina kahdesta ystävästä

Mifukon perustivat vuonna 2009 kaksi ystävää, Mari Martikainen ja Minna Impiö. He olivat ystävystyneet opiskellessaan tekstiilitaidetta ja muotoilua Helsingin Taideteollisessa korkeakoulussa. Idea Mifukosta syntyi Nairobissa, Keniassa sijaitsevan torin värikkäässä vilinässä. Minna asui tuolloin Keniassa ja Mari oli vierailulla hänen luonaan. Minna ja Mari olivat vaikuttuneita markkinoilla tuotteitaan myyvien käsityöläisten käsityötaidoista ja halusivat saada ne laajemman yleisön tietoisuuteen. Mifukoa perustaessaan Minnalla ja Marilla oli alusta alkaen selkeä tavoite: yhdistää pohjoismainen muotoilu ja perinteinen afrikkalainen käsityötaito liiketoiminnaksi, joka hyödyttää suoraan Kenian maaseudun ihmisiä.

Missio - Visio - Arvot

Mifukon missiona on tuottaa iloa asiakkaillemme ja parantaa samalla naisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvointia Afrikan maaseudulla.

Visiomme on kaksinkertaistaa tukemiemme käsityöläisten määrä vuoteen 2025 mennessä vahvistamalla perinteistä afrikkalaista käsityötaitoa, rakentamalla pitkäaikaisia kumppanuuksia ja edistämällä aktiivisesti kestävää kodin sisustusta ja muotia.

Toteuttaaksemme tehtävämme ja visiomme jatkamme kestävien kumppanuuksien rakentamista käsityöläisten kanssa ja kehitämme yhdessä uusia tuotteita, joita voimme markkinoida maailmanlaajuisesti.

Keskeiset arvomme ovat ainutlaatuisuus, ilo ja vastuullisuus. Nämä arvot ovat heijastuvat liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla.

Käsityönä tehty

Mifuko-korit punotaan käsin perinteisellä tekniikalla. Korinpunonta tuo työtä alueille, joilla ei ole juurikaan muita elinkeinonlähteitä kuin pienviljely, joka on ilmastonmuutoksen vuoksi yhä arvaamattomampaa. Mifuko tukee paikallista yrittäjyyttä ja yhteisön rakentamista itseapuryhmien kautta. Ryhmien naiset kokoontuvat viikoittain keskustelemaan, punomaan koreja ja välittämään perinteisiä käsityötaitoja. Korinpunonta antaa maaseudun naisille mahdollisuuden taloudelliseen itsenäisyyteen, sillä ryhmät myöntävät lainoja jäsenilleen, jolloin he voivat suunnitella tulevaisuutta ja investoida perheen hyvinvointiin tai pienyrityksiin. Itseapuryhmien lisäksi osa sisustustuotteistamme valmistetaan käsityönä reilun kaupan työpajoissa.

Noudatamme osallistavaa liiketoimintamallia, joka mahdollistaa myönteisen muutoksen pienituloisissa yhteisöissä. Lähtökohtana on oikeudenmukaisen maksun määrittäminen vastineeksi tuotteista, jotka saamme käsityöläisiltä. Käytämme WFTO:n tarjoamaa Living Wage Ladder -työkalua apuna maksujen määrittämisessä, mutta viime kädessä maksuista sovitaan itseapuryhmien tai työpajojen puheenjohtajien kanssa.

Tutustu käsityöläisiimme ja lue heidän tarinoistaan, miten korinpunonta antaa heille mahdollisuuden investoida lapsiinsa, kotiinsa ja tulevaisuuteensa.

Kestävä kehitys

Me Mifukolla olemme alusta asti olleet radikaalisti kestäviä ja pyrkineet kestävyyteen kaikessa toiminnassamme. Olemme päättäneet olla mukana rakentamassa parempaa, kestävää tulevaisuutta. Haluamme auttaa ratkaisemaan ihmiskunnan kohtaamia ongelmia, kuten köyhyyttä, sukupuolten epätasa-arvoa, saastumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Olemme entistä kunnianhimoisempia kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteenamme on pienentää ja kompensoida hiilijalanjälkeämme ja olla hiilineutraali vuonna 2023. Jotta voisimme mitata vaikutuksemme tarkemmin, olemme ottaneet raportoinnissamme käyttöön GHG-protokollan.

Lue uusimmasta kestävän kehityksen raportistamme lisää periaatteistamme ja siitä, miten toteutamme niitä toiminnassamme.

Tiimit Suomessa ja Keniassa

Mifuko on suomalainen yritys, mutta juuremme ovat vahvasti myös Keniassa, jossa suurin osa tuotteistamme valmistetaan. Olemme iloisia voidessamme yhdistää kaksi niin erilaista mutta yhtä kaunista maata tekemämme työn kautta.

Suomessa Mifukon tiimissä työskentelee seitsemän henkilöä asiakaspalvelun, markkinoinnin, myynnin, suunnittelun ja liiketoiminnan suunnittelun parissa. Keniassa Mifukolle työskentelee n. 20 ihmistä paikallisen tytäryhtiömme kautta. Kenian tiimimme vastaa tuotannon suunnittelusta ja koordinoinnista, logistiikasta ja laadunhallinnasta. Tuotteemme valmistetaan käsityönä paikallisissa itsehoitoryhmissä ja työpajoissa, ja ne kehitetään tiiviissä yhteistyössä käsityöläisten kanssa.

Mifuko Trust

Mifukon sosiaalisen tehtävän tukemiseksi Mifuko perusti vuonna 2012 voittoa tavoittelemattoman järjestön Mifuko Trustin. Mifuko Trust parantaa Itä-Kenian maaseutuyhteisöjen elämänlaatua lahjoitusten ja sanitaatioon sekä ilmastonmuutokseen liittyvien hankkeiden avulla. Ilmastonmuutos vaikuttaa alueeseen ja tekee sadekausista epävarmempia. Mifuko Trustin uusimmassa hankkeessa koulutetaan naisyhteisöjä uusissa viljelytekniikoissa ja agrometsätaloudessa, jotta ne voisivat sopeutua paremmin ilmastonmuutokseen.

Mifuko Trust työskentelee yli kahdenkymmenen itseapuryhmän kanssa, jotka tavoittavat noin 1 300 pienituloista perhettä. Perheissä on keskimäärin viisi jäsentä, joten Trust vaikuttaa suoraan ja myönteisesti noin 6 500 naisen, miehen ja lapsen elämään alueella. Mifuko Trust on täysin riippumaton järjestö. Yksityisen ja institutionaalisen rahoituksen avulla Mifuko Trust tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa Suomessa, Keniassa ja muualla maailmassa hankkeiden ja muiden aloitteiden toteuttamiseksi.

10 periaatetta

Lue lisää kymmenestä reilun kaupan periaatteesta, joita jokaisen WFTO:n jäsenjärjestön on noudatettava.

Vastuullisuus

Lue lisää siitä, mitä tarkoittaa olla radikaalisti kestävä ja vaikuttaa positiivisesti.

Mifuko Trust

Mifuko Trust perustettiin torjumaan köyhyyttä ja lisäämään käsityöläistemme hyvinvointia.

Mifuko-blogi

Viimeisimmät artikkelit

Women in leadership at Mifuko

Mifukon naisjohtajat Keniassa edistävät tasa-arvoa

Naiset ovat yhteiskunnan tukipylväitä ja naisten lisääntyminen johtajina luo monipuolisempia näkökulmia pöydän ääreen, mikä varmistaa tehokkaamman liiketoiminnan keskustelun ja ratkaisut.
A brown Kiondo basket being woven by an artisan working with Mifuko
artisans

Mifukon tuote syntyy yhteistyönä

Korin koosta ja käsityöläisen kokemuksesta riippuen korin kudonta kestää puolesta päivästä kahteen päivään. Kun kori on valmis, korien päät leikataan saksilla, jotka myös suomalainen kodintarvikeyr...
Mifuko baskets used as storage for food items.

Säilytä ja vie mennessäsi ja tuo tullessasi - Mifukon kahvalliset korit

Mifukon koreissa käytetty muovi on ylijäämä- ja kierrätysmuovia. Korit ovat erittäin kestäviä, joten muovin hiilijalanjälki on minimaalinen.