Ihmiset ja ympäristö

Me Mifukolla olemme alusta asti olleet radikaalisti kestäviä ja pyrkineet kestävyyteen kaikessa toiminnassamme. Olemme päättäneet olla mukana rakentamassa parempaa, kestävää tulevaisuutta. Haluamme auttaa ratkaisemaan ihmiskunnan kohtaamia ongelmia, kuten köyhyyttä, sukupuolten epätasa-arvoa, saastumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Sosiaalinen vaikutus

Mifuko on sosiaalinen yritys, jonka tehtävänä on voimaannuttaa naisia Afrikan maaseudulla. Mifuko tukee paikallista yrittäjyyttä ja yhteisön rakentamista itseapuryhmien kautta. Ryhmien naiset kokoontuvat viikoittain keskustelemaan, punomaan koreja ja ylläpitämään perinteisiä käsityötaitoja. Ryhmät myöntävät lainoja tarvitseville jäsenille, jotta he voivat investoida perheen hyvinvointiin tai pienyrityksiin.

Lue lisää

Taloudellinen vaikutus

Keniassa ilmastonmuutos on johtanut toistuviin kuivuuskausiin. Sen vuoksi perinteisesti ensijainen tulonlähde maanviljely ei takaa enää luotettavaa perustaa vakaalle toimeentulolle. Käsityöläistemme Mifuko-korien punonnasta saamat tulot auttavat varmistamaan perheiden toimeentulon silloin, kun viljelykasvit eivät enää anna turvaa.

Lue lisää

Ympäristövaikutukset

Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta aktiivisesti kahdella strategialla: vahvistamalla ihmisten ilmastonmuutoksen sietokykyä ja rajoittamalla omia ympäristövaikutuksiamme. Kaikki Mifuko-tuotteet valmistetaan käsityönä kestävistä materiaaleista. Koko toimitusketju on läpinäkyvä, ja Mifuko kompensoi Keniasta Suomeen tapahtuvien toimitusten hiilipäästöt.

Lue lisää

Vastuullisuusraportti

Lähestymme kestävyyttä laajasta näkökulmasta, mikä on mielestämme välttämätöntä yhteiskunnan ja maapallon maailmanlaajuisen terveyden varmistamiseksi. Meistä on tullut yhä kunnianhimoisempia kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteenamme on pienentää ja kompensoida hiilijalanjälkeämme ja olla hiilineutraali vuonna 2023. Jotta voisimme mitata vaikutustamme tarkemmin, olemme ottaneet raportoinnissamme käyttöön GHG-protokollan.

Lue uusimmasta kestävän kehityksen raportistamme lisää periaatteistamme ja siitä, miten toteutamme niitä toiminnassamme.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Käytämme GHG-protokollaa ympäristöjalanjälkemme laskemiseen. Tämä auttaa meitä ymmärtämään toimitusketjumme päästöjä ja miettimään keinoja niiden vähentämiseksi. Tavoitteena on minimoida toimintamme päästöt ja kompensoida pakolliset päästöt lahjoittamalla ne Mifuko Trustille.

Päästömme vuonna 2021 olivat yhteensä 167 tCO2. Tästä liikenteen ja työmatkojen osuus oli 65 % ja raaka-aineiden osuus 31 %. Lentorahti on suurin päästölähteemme. Lentorahdin vähentäminen on suurin prioriteettimme päästöjen vähentämiseksi. Siirtymällä lentorahdista merikuljetuksiin voimme vähentää liikenteen päästöjä 97 %. Keskitymme käyttämään ja kehittämään materiaaleja, joiden hiilijalanjälki on vähäinen, ja käyttämään kierrätettyjä ja uudelleen hyödynnettyjä materiaaleja aina kun mahdollista.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Mifuko on päättänyt olla mukana rakentamassa parempaa, kestävää tulevaisuutta. Haluamme auttaa ratkaisemaan ihmiskunnan kohtaamia ongelmia, kuten köyhyyttä, sukupuolten epätasa-arvoa, saastumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Toimintaamme ohjaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet.

Tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteemme ovat:

  • Tavoite 1. Köyhyyden kaikkien muotojen poistaminen kaikkialta
  • Tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • Tavoite 6. Varmistetaan veden ja sanitaation saatavuus ja kestävä hoito kaikille
  • Tavoite 12. Kestävien kulutus- ja tuotantomallien varmistaminen
  • Tavoite 13. Toteutetaan kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.

Mifuko Trust

Mifukon sosiaalisen tehtävän tukemiseksi Mifuko perusti vuonna 2012 voittoa tavoittelemattoman järjestön Mifuko Trustin. Mifuko Trust parantaa Itä-Kenian maaseutuyhteisöjen elämänlaatua lahjoitusten ja sanitaatioon sekä ilmastonmuutokseen liittyvien hankkeiden avulla. Mifuko Trust on rakentanut alueelle kuivakäymälöitä, kouluttanut naisryhmiä saippuanvalmistukseen ja hygieniakäytäntöihin, ja uusimmassa hankkeessa naisyhteisöjä koulutetaan uusiin viljelytekniikoihin ja agrometsätalouteen, jotta ne voisivat sopeutua paremmin ilmastonmuutokseen.

Mifuko Trust työskentelee yli kahdenkymmenen itseapuryhmän kanssa, jotka tavoittavat noin 1 300 pienituloista perhettä. Perheissä on keskimäärin viisi jäsentä, joten Trust vaikuttaa suoraan ja myönteisesti noin 6 500 naisen, miehen ja lapsen elämään alueella. Mifuko Trust on täysin riippumaton järjestö. Yksityisen ja institutionaalisen rahoituksen avulla Mifuko Trust tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa Suomessa, Keniassa ja muualla maailmassa hankkeiden ja muiden aloitteiden toteuttamiseksi.

10 periaatetta

Lue lisää kymmenestä reilun kaupan periaatteesta, joita jokaisen WFTO:n jäsenjärjestön on noudatettava.

Vastuullisuus

Lue lisää siitä, mitä tarkoittaa olla radikaalisti kestävä ja vaikuttaa positiivisesti.

Mifuko Trust

Mifuko Trust perustettiin torjumaan köyhyyttä ja lisäämään käsityöläistemme hyvinvointia.

Mifuko-blogi

Viimeisimmät artikkelit

Women in leadership at Mifuko

Mifukon naisjohtajat Keniassa edistävät tasa-arvoa

Naiset ovat yhteiskunnan tukipylväitä ja naisten lisääntyminen johtajina luo monipuolisempia näkökulmia pöydän ääreen, mikä varmistaa tehokkaamman liiketoiminnan keskustelun ja ratkaisut.
A brown Kiondo basket being woven by an artisan working with Mifuko
artisans

Mifukon tuote syntyy yhteistyönä

Korin koosta ja käsityöläisen kokemuksesta riippuen korin kudonta kestää puolesta päivästä kahteen päivään. Kun kori on valmis, korien päät leikataan saksilla, jotka myös suomalainen kodintarvikeyr...
Mifuko baskets used as storage for food items.

Säilytä ja vie mennessäsi ja tuo tullessasi - Mifukon kahvalliset korit

Mifukon koreissa käytetty muovi on ylijäämä- ja kierrätysmuovia. Korit ovat erittäin kestäviä, joten muovin hiilijalanjälki on minimaalinen.