Corporate responsibility project Mifuko Trust

Mifuko Trust käynnistää hankkeen WASH and grow!

WASH & Grow! -hankkeen keskeisiä kehitysongelmia ovat huonot peseytymisolosuhteet ja maaperän rappeutuminen, joka haittaa pienimuotoista maanviljelyä.

Sosiaalinen vastuu on ollut Mifukossa tärkeää alusta alkaen, ja Mifuko Trust perustettiin sen toteuttamiseksi. Mifuko Trust on vuonna 2012 perustettu voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö.

Tänä vuonna saimme hienoja uutisia, Mifuko Trust sai ulkoasiainministeriöltä hanketukea WASH and Grow! -hankkeelle.


Hanke lisää tietoisuutta ekologisesta sanitaatiosta ja luo siitä liiketoimintamahdollisuuksia Kenian maaseudulla. Hanke edistää terveempiä yhteisöjä, joiden elinolot ja toimeentulo paranevat. Hanke tuo yhteen monenlaisia toimijoita: 24 naisten säästöryhmää Keniassa, kolme suomalaista kansalaisjärjestöä ja yritys. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat naisryhmät ja Mifuko Trust, jota tukevat Global Dry Toilet Association (GDTF) ja kestävän arkkitehtuurin asiantuntija Ukumbi ry. asiantuntemus.

Keskeisiä kehitysongelmia, joihin hankkeessa puututaan, ovat huonot WASH-olosuhteet ja maaperän rappeutuminen, joka haittaa pienviljelyä. Nämä ongelmat lisäävät sairauksia ja heikentävät elintarviketurvaa, mikä johtaa köyhyyden lisääntymiseen ja toimeentulon menetykseen.

Hankkeessa järjestetään liiketoimintataitojen koulutusta, työpajoja ja koulutetaan 24 sanitaatiolähettilästä. Se rakentaa 24 ekologista kuivakäymälää esittelyä varten. Hankkeen on suunniteltu kestävän kolme vuotta, ja sen aikana pyritään luomaan liiketoimintamahdollisuuksia ekologisen sanitaation ympärille.