Mifuko's commitment to sustainability continues

Mifukon sitoutuminen kestävään kehitykseen jatkuu

Tavoitteenamme on edistää ihmiskunnan kohtaamien ongelmien, kuten köyhyyden, sukupuolten epätasa-arvon ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen, ratkaisemista.
Mifuko on aina alusta alkaen ollut radikaalisti kestävä ja pyrkinyt kaikessa toiminnassaan kestävyyteen. Tavoitteenamme on edistää ihmiskunnan kohtaamien ongelmien, kuten köyhyyden, sukupuolten epätasa-arvon ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, ratkaisemista. Olemme myös erityisen sitoutuneita taistelemaan aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan rajoittamalla omia ympäristövaikutuksiamme varmistamalla, että kaikki Mifuko-tuotteet valmistetaan käsin kestävistä materiaaleista.

Tuotamme käsintehtyjä, laadukkaita tuotteita, jotka palvelevat tarkoitustaan pitkään. Kaikki Mifuko-tuotteet valmistetaan ympäristöystävällisistä materiaaleista, kuten paperista, sisalista, mattoteollisuuden ylijäämävillasta, pudonneista palmunlehdistä, Milulun ruohosta, norsunruohosta, saippuakivestä, tuoreista pudonneista oksista saadusta Jacaranda-puusta ja kierrätysmuovista. Koko toimitusketju on läpinäkyvä, ja Mifuko kompensoi Kenian ja Suomen välisistä kuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Kaikki Mifuko-tuotteet ovat lahjakkaiden käsityöläisten käsityötä Afrikan maaseudulla sijaitsevissa paikallisissa itseapuryhmissä ja Reilun kaupan työpajoissa.

Sitoumuksemme ilmastonmuutoksen torjuntaan perustuu kahteen strategiaan: oman ympäristövaikutuksemme rajoittamiseen edellä kuvatulla tavalla ja ihmisten ilmastonmuutoksen sietokyvyn vahvistamiseen. Auttaaksemme ihmisiä selviytymään ilmastonmuutoksesta käynnistimme WASH and Grow! jonka tavoitteena on parantaa sanitaatio- ja hygieniaolosuhteita ja edistää kestävää maataloutta Kenian maaseudulla. Hankkeessa työskennellään samanaikaisesti sekä WASH-hankkeen (vesi, sanitaatio ja hygienia) että uusiutuvan maatalouden parissa.

Lähestymme kestävyyttä laajasta näkökulmasta ja olemme sitoutuneet osallistumaan omalta osaltamme siihen, että yhteiskunnan ja maapallon terveys paranee asteittain.