Toimitusmaksu 0€ yli 100€ tilauksissa. Toimitusmaksut

Etsi

Hae kokoelmistamme

KAIKELLA ON PAIKKANSA

Mifukon käytännöllisillä koreilla löydät paikat kodin tavaroille pienistä leluista tyynyihin.

100 % KÄSITYÖTÄ

Kaikki korimme ovat tehty käsityönä perinteisiä punomistekniikoita käyttäen.

REILUA KAUPPAA

Me olemme sitoutuneet laittamaan ihmiset ja ympäristön edelle kaikessa mitä teemme.

IHANAT KORISTEET

Mifukon koristeet on käsinvuoltu pudonneista jakarandapuun oksista.

KYNTTILÄNJALAT

Kynttilänjalkamme ovat käsintehtyjä ja luovat täydellisen tunnelman.

MIFUKO TARINAT

Lue lisää Mifukon ja Mifuko Trustin työstä Keniassa.

Mifuko on ylpeä WFTO:n jäsen. WFTO on arvostettu reilua kauppaa harjoittavien yhteiskunnallisten yritysten maailmanlaajuinen yhteisö. Sen jäsenten on osoitettava, että he asettavat ihmiset ja planeetan etusijalle ja noudattavat reilun kaupan periaatteita .

Esteetön käymälä on valmis!

Tässä blogissa kestävän rakentamisen asiantuntijamme Vilma Autio vastaa kysymyksiin esteettömän kuivakäymälän suunnittelu- ja rakennusprosessista. 

Miksi WASH and Grow! rakensi esteettömän kuivakäymälän? 

Esteettömän pilottikäymälän rakentamisen tavoitteena on parantaa Mifuko Trustin nykyisen käymälämallin esteettömyyttä säilyttäen samalla toivottu vähintään yhden kuutiometrin kammiotilavuus. Rakentamisessa pyrittiin minimoimaan rakennuskustannusten hinnannousu.

Saavutettavuutta pidetään keskeisenä ulottuvuutena kaikissa ihmisoikeuksiin perustuvissa WASH-hankkeissa. WASH-toimet on perinteisesti suunniteltu yhteisöjen "keskivertohenkilöille". Näin ollen suuri määrä ihmisiä jää monien WASH-toimien ja -palvelujen ulkopuolelle. Jokainen yhteisö koostuu kuitenkin erilaisista yksilöistä, joilla on monenlaisia tarpeita. Esimerkiksi noin 15 prosenttia maailman väestöstä, miljardi ihmistä, on vammaisia. Suurin osa, noin 80 prosenttia, asuu globaalissa etelässä. Monet heistä kuuluvat yhteisönsä köyhimpiin, syrjäytyneimpiin ja syrjäytyneimpiin ryhmiin. Turvallisen ja puhtaan veden ja saniteettitilojen saatavuus on kaikkien ihmisten, myös lasten, vammaisten ja vanhusten, perusoikeus.

WASH-toimien paremmalla saatavuudella yhteisöissä on suuri vaikutus vammaisten ja muiden syrjäytyneiden ryhmien terveyteen, hygieniaan, puhtauteen, ihmisarvoon ja elämänlaatuun. Tällaisten toimintojen parempi saatavuus lisää syrjäytyneiden henkilöiden itsenäisyyttä ja vähentää samalla perheenjäsenten työtaakkaa hoitotehtävissä. Esteettömät tilat ovat helpommin saavutettavissa ja turvallisempia käyttää, mikä vähentää loukkaantumisia. Osallistava lähestymistapa voi hyödyttää erilaisia käyttäjäryhmiä ja tarjoaa monille yhteisön jäsenille käyttäjäystävällisen  vaihtoehdon. 


A man presenting a drawing of a dry toilet in rural Makueni


Miten suunnitteluprosessi eteni? 


Hanketiimi laati katsauksen esteettömien sanitaatioratkaisujen parhaista käytännöistä muiden organisaatioiden, kuten Huussi ry:n, Vammaiskumppanuuden  ja GIZ:n (Saksan kansainvälisen yhteistyön järjestö) materiaalien perusteella. Myös Makuenin hankealueen eri kotitalouksien yhteisön jäseniä kuultiin. Näiden havaintojen perusteella tehtiin suunnitelmat täysin esteettömästä käymälämallista, ja edunsaajat kävivät ne läpi ennen rakentamisen aloittamista.

Mitkä ovat käymälän esteettömyysominaisuudet ja mitä materiaaleja rakentamisessa käytettiin? 


Käymälämalli on täysin esteetön henkilöille, jotka käyttävät pyörätuolia tai kainalosauvoja liikkumisen apuvälineenä. Se on esteetön myös henkilöille, jotka saattavat tarvita apua tai joiden liikkuvuus on muuten rajoittunut. Tämä koskee myös iäkkäitä ihmisiä, joille portaat ja korkeat kynnykset voivat olla vaikeita ja jotka saattavat käyttää mieluummin istuimella varustettua käymälää kuin kyykkykäymälää. Myös ihmiset, joilla on esimerkiksi heikentynyt näkö, voivat pitää tätä käymälämallia mukavampana.

Käymälämallin tärkeimmät esteettömyysomaisuudet ovat seuraavat:

•  tilojen mitoitus siten, että ne soveltuvat pyörätuolin käyttäjille tai henkilöille, jotka saattavat tarvita avustajaa käymälän käyttämiseen
• kompastumisvaaran aiheuttavien kynnysten poistaminen 
• portaiden korvaaminen luiskalla (jossa rajoitettu kaltevuus)
• siirrettävän istuimen ja kyykkimisen mahdollisuus

• asianmukaisten kaiteiden asentaminen tarvittaessa
• leveämmät ovet
• helposti saavutettava käsienpesupaikan sijainti

Käymälän rakentamisessa käytettiin samanlaisia rakennusmateriaaleja kuin aiemmissa käymälöissä: seinien päämateriaalina olivat puristetut maatiilet, lattialaatan materiaalina sementti ja katon materiaalina puu ja rautalevyt. Materiaalien tulisi olla kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä.


A man and a woman cutting the ribbon amongst artisan women in rural Makueni


Mihin rakentaa tämänkaltaisia esteettömiä käymälöitä? 

Ihannetapauksessa tämä käymälä sopisi tavallisen kotitalouden käymäläksi, mutta saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden tasapainottaminen vaatii huolellista harkintaa. Tällainen täysin esteetön käymälämalli soveltuu erityisesti julkisiin tiloihin, kuten koulutus- ja terveydenhuoltolaitoksiin sekä kulttuurilaitoksiin, joissa on tarpeen palvella suurta määrää käyttäjiä, joilla on erilaisia kykyjä ja tarpeita.


Miten rakentamisprosessin oppeja hyödynnetään WASH and Grow!-hankkeen jatkossa? 

Pilottikäymälä vastaa erittäin hyvin kaikenlaisten käyttäjien, myös vaikeasti liikuntarajoitteisten, tarpeisiin, joten sitä voidaan hyödyntää kaikissa kotitalouksissa. Kustannuksiin ja tontin kokoon liittyvät rajoitukset on kuitenkin otettava huomioon. Käymälä voidaan esitellä kotitalouksille esimerkkinä siitä, kuinka esteettömyyden taso voidaan saavuttaa harkitulla suunnittelulla ja lisäkustannuksilla. Malli olisi kuitenkin räätälöitävä kunkin kotitalouden tarpeisiin sopivaksi, vaikkakaan esteettömyyteen liittyviä tulevia tarpeita ei voikaan ennustaa tarkasti. Kunkin yksilön kyvyt voivat vaihdella suuresti elämänsä aikana esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi. Paras vaihtoehto voi olla rakentaa tulevat käymälät siten, että eri-ikäiset ja henkilöt, joilla on vähäisiä liikuntarajoitteita, voivat käyttää niitä samalla varmistaen se, että käymälät voidaan myöhemmin muokata vielä esteettömämmäksi tarvittaessa.