Toimitusmaksu 4,90 €, yli 150 € tilaukset ilmaisella toimituksella.

Etsi

Hae kokoelmistamme

SISAL KOKOELMA

Ihanat sisaliset korikassimme ovat ympäristöystävällisiä. kestäviä ja vain parantuvat käytössä.

100 % KÄSITYÖTÄ

Kaikki korimme ovat tehty käsityönä perinteisiä punomistekniikoita käyttäen.

REILUA KAUPPAA

Me olemme sitoutuneet laittamaan ihmiset ja ympäristön edelle kaikessa mitä teemme.

KANDILI KYNTTILÄNJALAT

Lahjakas suomalainen muotoilija Hanna Anonen loi Mifukolle uuden Kandili-kynttilänjalkasarjan.

MIFUKO X LAPUAN KANKURIT

Mifuko suunnitteli Lapuan Kankureille 100 % pellavasta Afrikan inspiroiman kokoelman.

MIFUKO TARINAT

Puinen kyyhkymme ja tähtemme on luotu yhteistyössä MADE51 :n kanssa.

Mifuko is proud a proud member of World Fair Trade Organisation (WFTO), the highly regarded global community of social enterprises that practice Fair Trade. WFTO members must demonstrate they put people and the planet first, adhering to the WFTO Fair Trade Principles.

Mifuko Trust

Naisten aseman vahvistaminen on tehokas keino yhteisöjen voimaannuttamiseksi


Mifuko Trust on vuonna 2012 Mifuko Oy:n perustama hyväntekeväisyysyhdistys. Se toteuttaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa hankkeita, joiden päämääränä on kestävällä tavalla parantaa kenialaisten käsityöläisten toimeentuloa ja elämänlaatua.
Ajatus Mifuko Trustin perustamisesta syntyi käsityöläisten tarpeesta. Usein käsityöläiset pyytävät meitä avustamaan erilaisten työvälineiden hankinnassa, tiedon ja ammattitaidon kasvattamisessa sekä lasten koulumaksuissa.
Mifuko Trustin tavoitteena on edistää käsityöläisten työllistymistä Keniassa sekä kehittää heidän taitojaan toimia yrittäjinä. Toimimme maaseudulla yhteistyössä self help-naisryhmien kanssa.
Seuraamme hankkeiden toteutumista ja raportoimme niiden edistymisestä säännöllisesti.

Kuivakäymälähankkeet 2017-2020


Yhdistys aloitti yhteistyön Huussi ry:n kanssa. Huussi ry:ltä Trust sai materiaalia ja
opastusta ensimmäisen pilottikäymälän suunnitteluun ja rakentamiseen. Käymälähanke toteutettiin marraskuussa 2017. Arkkitehti Vilma Autio suunnitteli Trustin ensimmäisen ekologisen käymälän. Vilma Autio osallistui myös rakentamisvaiheessa käymälän suunnitteluun ja rakentamiseen paikan päällä Keniassa.

Vuonna 2019 yhdistys valmisteli ja teetti Makuenin alueen naisryhmien keskuudessa sanitaatiota ja hygieniaa koskevan kyselytutkimuksen, johon saatiin 24 kpl vastauksia. Kyselytutkimus kattoi yleisiä sanitaation ja hygieniaan liittyviä kysymyksiä sekä tarkempia, kompostoivaa käymäläkonseptia ja ensimmäisestä pilottikäymälästä saatuja käyttökokemuksia koskevia kysymyksiä.

Vuoden 2020 aikana Mifuko Trust toteutti WASH and Grow! Puhdasta kasvua Keniassa  -hankkeen puitteissa hankkeen toisen ekologisen pilottikäymälän. Pilottikäymälä 2.0 on jatkokehitetty versio vuonna 2017 alueelle rakennetusta erottelevasta kuivakäymälästä. Pilottikäymälä 2.0:n suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota käymälärakennuksen esteettömyyteen ja erityisryhmien, kuten lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten yksilöiden huomioimiseen käymälän käyttäjinä. Pilottikäymälän hanke- ja rakennussuunnittelusta vastaa arkkitehti Vilma Autio Ukumbi ry:stä. Käymälän suunnittelu ja rakentamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2019 lopulla ja varsinainen rakentaminen ajoittuu vuoden 2020 alkuun.

Käsikäyttöinen tiilenpuristuskone


Toisen vaiheen pilottia varten yhdistys osti tiilenpuristuskoneen, jolla valmistetaan tiiliä paikallisesta maaperästä ja sementistä. Sementin käyttöä rakentamisessa pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan minimoimaan ja korvaamaan muilla sidosaineilla. Tiilenkokone on käsitäyttöinen, eikä sen toimintaan tarvita sähköä. Puristettujen tiilten valmistus ei edellytä myöskään puun polttamista, minkä vuoksi valmistusprosessi kuormittaa ympäristöä vähemmän, kuin poltettujen tiilten valmistus. Myös muissa rakennusmateriaaleja koskevissa valinnoissa kiinnitetään huomiota paikallisten, orgaanisten ja uusiutuvien materiaalien hyödyntämiseen ja ympäristöä minimaalisesti kuormittavaan rakennustapaan.

Paikallinen tekninen asiantuntija Stephen valvoi käymälän rakennustyömaata. Käymälän rakentamiseen osallistuivat paikalliset rakennustyömiehet ja muurarit kartuttivat rakennushankkeen myötä ammattitaitoaan liittyen puristettujen tiilien hyödyntämiseen ja kompostoivaan käymäläteknologiaan.

Sadevedenkeräystankit

Mifuko Trust on asentanut Machakoksen ja Makuenin alueella 10 kpl sadeveden keräykseen tarkoitettuja vesitankkeja, tankeista osa on saatu lahjoituksena ja osan on lahjoittanut Mifuko Oy. Sadevesitankit mahdollistavat puhtaan veden saannin kuivana kautena. Mifuko Oy on myös lahjoittanut 10-vuotisjuhlansa kunniaksi yli 600 kpl puun taimia käsityöläisille, jotka Mifuko Trust ja käsityöläiset ovat istuttaneet Machakoksen ja Makuenin pienille viljelmille. Puut estävät eroosiota ja parantavat maaperän laatua.


Trustin ihan ensimmäinen hanke vuonna 2013

Mifuko Trustin ensimmäinen hanke toteutettiin Kiberan slummissa Nairobissa vuonna 2013. Mifuko Trust avusti seppä Steve Kineä hankkimaan itselleen työtilanaan toimineen kontin, jonka hänen vuokraisäntänsä halusi myydä. Steven työpajaa uhkasi tällöin muutto ja epävarma tulevaisuus. Kontin hankinnan myötä Steven tulevaisuuden suunnittelu helpottui kun epävarmuus työtilan kohtalosta ja kuukausittainen vuokranmaksu jäivät pois. Osan kontista Steve maksoi itse ja osan summasta lahjoitti Mifuko.
Steve Kine on valmistanut Mifukon alumiinikorut ja muita metallituotteita romumetallista valamalla. Hän on itseoppinut seppä ja työllistää työpajallaan Kiberan slumminuoria.

Kotieläimiemme perheille

Joulukuussa 2014 ja keväällä 2015 Mifuko Trust keräsi rahaa osallistumalla Nairobissa Nordic Christmas Market -tapahtumaan sekä Helsingissä Ravintolapäivään Huvila-kahvilalla. Tapahtumien tuotolla hankittiin pienessä kylässä Machakoksen alueella Mifukon kiondokoreja valmistavalle naisryhmälle lehmä. Lehmän nimeksi tuli Mifuko.
Lehmänmaidon myynnistä käsityöläisemme saavat uuden säännöllisen tulonlähteen. Osan myyntituotosta he käyttävät Mifuko-lehmän ruoan kasvattamiseen ja hankkimiseen, ja loput rahat he säästävät yhteiseen kassaan. Mifuko Trust kustansi lehmän eläinlääkärikulut ja karjasuojan. Lehmän ruoan kasvattivat päätoimisesti maanviljelijöinä toimivat korintekijämme.
Tavoitteenaan ryhmällä on rakentaa hankitulla rahalla pieni talo, joka tulevaisuudessa tuottaa heille vuokratuloa. Ryhmätyöskentely yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimii koko ryhmää voimauttavasti ja parantaa yhdessä työskentelemisen taitoja.
Kunhan Mifuko-lehmä poikii, saa toinen käsityöläisten ryhmä Machakoksen maaseudulla sen vasikasta lehmän hoidettavakseen.


Mifuko Trust tavoittaa suuren joukon naisia


Mifuko Trust on Mifukon vuonna 2012 perustama hyväntekeväisyysyhdistys. Sen toiminta keskittyy Mifukon 22 käsityöläisryhmään, joissa on mukana yhteensä yli 700 naista. Mifuko Trust siis tavoittaa Machakoksen alueella satoja naisia sekä heidän perheensä ja kyläyhteisönsä. Kun jokaiseen perheeseen kuuluu noin viisi ihmistä, Mifuko Trust vaikuttaa suoraan yli 3 000 kenialaisen naisen, miehen ja lapsen elämään.

Pienviljelijöinä työskentelevien käsityöläisten koulutustaso on usein heikko. Naiset punovat Mifukon koreja vapaa-aikanaan. Koska ilmastonmuutos on lisännyt sään ääri-ilmiöitä ja tehnyt sadon onnistumisesta entistäkin epävarmempaa, Mifukon kaltaisten tulonlähteiden merkitys on kasvanut huomattavasti.

Seuranta ja raportointi

Mifuko Trust kerää säännöllisesti tietoa naisryhmien jäseniltä heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Näin yhdistys tietää, millaisia hankkeita on syytä kehittää ja miten käynnissä olevat hankkeet edistyvät. Paikallinen yhteistyöhenkilö raportoi hankkeiden etenemisestä, ja Impiö ja Martikainen vierailevat Keniassa säännöllisesti.
Jos haluat lisätietoja, osallistua toimintaan tai tukea sitä, ota yhteyttä:

Mifuko Trust