INTRODUCING MIFUKO TRUST AGROFORESTRY AMBASSADOR ANNA PUU

ESITTELYSSÄ MIFUKO TRUSTIN METSÄPUUTARHALÄHETTILÄS ANNA PUU

Vuonna 2022 Anna Puu tapasi Mari Martikaisen, toisen Mifukon perustajista, ja kuuli ensimmäistä kertaa Mifuko Trustin työstä sekä päätti lähteä mukaan järjestön toimintaan.
MIFUKO TRUSTIN VESISÄILIÖN EDUNSAAJAN ESITTELY Luet nyt ESITTELYSSÄ MIFUKO TRUSTIN METSÄPUUTARHALÄHETTILÄS ANNA PUU 2 minuuttia Seuraava Ruthin tarina Mifukossa

Vuodesta 2023 lähtien Anna on omistautunut metsäpuutarhalähettiläänä lisäämään tietoisuutta Mifuko Trustin hankkeista Keniassa. 

 

Vuonna 2022 Anna Puu tapasi Mari Martikaisen, toisen Mifukon perustajista, ja kuuli ensimmäistä kertaa Mifuko Trustin työstä. Kohtaaminen sytytti hänessä innostuksen kipinän ja hän päätti liittyä mukaan toimintaan. Vuodesta 2023 alkaen Anna on toiminut Mifuko Trustin metsäpuutarhalähettiläänä. Hän näkee tehtäväkseen levittää tietoa Mifuko Trustin hanketyöstä ja sen vaikutuksista Keniassa laajemmalle yleisölle.  

Anna on valmistunut maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta, jossa hän erikoistui yritysten ympäristövastuuseen. Hän suunnitteli lähtevänsä Brasiliaan vapaaehtoistyöhön suojelemaan sademetsiä, mutta tämä suunnitelma ei lopulta toteutunut. Ammatiltaan Anna on laulaja-lauluntekijä, mutta ympäristön ja metsien suojelu ovat hänen sydäntään lähellä edelleen. Vuonna 2009 hänet valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton metsäkummiksi ja nyt Anna toimii Mifuko Trustin metsäpuutarhalähettiläänä. 

Metsäpuutarhat ja tiedon jakaminen motivoivat 

Erityisen inspiroivaksi Anna kokee metsäpuutarhafilosofian. Hän on innoissaan siitä, miten myönteiset vaikutukset luontoon ja ihmisiin näkyvät nopeastikin puiden istutuksen myötä. Vuonna 2023 osallistuessaan hankematkalle Mifuko Trustin kanssa Anna pääsi näkemään työtä, jota kumppaneiden, kuten World Agroforestry Centre/ICRAF:n kanssa tehdään maatalouden kehittämiseksi. Perheiden ruokaturvan parantaminen on Annalle tärkeää, samoin kuin tiedon ja tuen tarjoaminen naisille ja yhteisöille.Tämä on keskeistä Mifuko Trustin hankkeissa. 

Kuinka Anna ylläpitää elämää?  

Annalle elämän ylläpitäminen konkretisoituu erityisesti vanhemmuuden kautta: elämän ylläpitäminen on laaja käsite, ja siihen liittyy niin yhteinen vastuu kuin kestävä elämäntapa, joka ottaa huomioon tulevat sukupolvet. Arjessaan Anna pyrkii tekemään kestäviä valintoja ja arvioimaan omia päätöksiään ja toimintaansa, samalla tiedostaen omat etuoikeutensa globaalissa maailmassa. Mifuko Trustissa Anna näkee elämän ylläpitämisen konkreettisena ruohonjuuritasolla tapahtuvana työnä, joka tukee myönteisiä vaikutuksia paikallisissa yhteisöissä ja tavoittaa suuren määrän ihmisiä pienehköllä alueella. Anna toivoo, että tieto leviää ja pienestä purosta syntyy jotain suurta. Anna haluaa olla mukana tiedon levittämisessä Mifuko Trustin metsäpuutarhalähettiläänä.