Elina Sipilä Concludes Her Intership at Mifuko Trust

Elina Sipilä päättää harjoittelunsa Mifuko Trustissa


Elina vaikuttui ruohonjuuritason aktivismista Keniassa ja pääsi soveltamaan opintojaan käytäntöön.
Esittelyssä puheenjohtaja Minna Impiö Luet nyt Elina Sipilä päättää harjoittelunsa Mifuko Trustissa 3 minuuttia

Elina Sipilä työskenteli Mifuko Trustin viestinnän ja varainhankinnan harjoittelijana tammi-kesäkuun 2024. Hän palautti juuri maisterintutkielmansa Helsingin yliopiston Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmaan. Tutkielman aiheena on ilmastonmuutoksen ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsittely yläasteen maantiedon oppikirjoissa.

Elinan opinnot ovat olleet monitieteiset: ne sisälsivät mm. talous- ja sosiaalihistoriaa, kehitystutkimusta, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa, poliittista historiaa, sosiologiaa ja saksan kieltä. Opinnot ovat Elinan mielestä olleet erinomainen pohja harjoittelulle Mifuko Trustissa. Niissä esille nousseet lähestymistavat, kuten One Health eli yhteinen terveys ja intersektionaalisuus ovat olleet hyödyllisiä hänen perehtyessään Trustin työhön.

One Health käsittää, kuinka ihmisen, eläinten ja luonnon terveys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Intersektionaalisuus tarkastelee, kuinka erilaiset ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat erilaiset risteävät tekijät, kuten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ikä, seksuaalisuus ja sosioekonominen tausta. Ilmastonmuutoksen kohdalla tämä tarkoittaa, että eri tekijät vaikuttavat ihmisten haavoittuvuuteen ja epätasa-arvoon ilmastonmuutoksen vaikutusten kohtaamisessa. Kansalaisyhteiskunnan merkitys on ollut esillä muun muassa Elinan kandidaatintutkielmassa.

Opettavainen Kenian matka

Kolme naista selfiessä

Elinalle avautui heti tilaisuus harjoittelun alussa lähteä kenttämatkalle Keniaan - matka oli Elinan ensimmäinen Euroopan ulkopuolelle. Kenttämatkalla Elina hahmotti nopeasti Mifuko-yrityksen ja Mifuko Trustin erot ja yhteistyön sekä Mifuko Women Development CBO:n roolin Trustin hankkeissa. Lisäksi hän pääsi käytännössä tutustumaan esimerkiksi metsäpuutarhoihin, kuivakäymälöihin ja haastattelemaan paikallisia heidän hankekokemuksistaan, kuten Irene Wavinya Mutuaa kuvassa Elinan ja Anita Lintulan kanssa. Elina osallistui myös uuden hankkeen suunnittelutyöhön.

Yhteensä runsaan viikon hankematka lisäsi hänen ymmärrystään kenialaisesta toimintaympäristöstä, mikä tuki harjoittelun jatkoa Suomessa.
Keniassa maaseudulla ihmisten, luonnon ja eläinten vuorovaikutus on suorempaa kuin Suomessa, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät dramaattisemmin ihmisten elämässä. Opintojen tarjoamat näkökulmat ja käsitteet saivat konkreettisen muodon Trustin hankealueella Keniassa.

Kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus teki vaikutuksen

Mifuko-yrityksen ja Mifuko Trustin synergiaan tutustuminen on ollut Elinasta mielenkiintoista. Hänestä on ollut hienoa nähdä, kuinka yritysvastuu voi olla tärkeä osa kansalaisjärjestön toimintaa ja toisaalta, kuinka Mifuko toteuttaa laaja-alaisesti yritysvastuuta sekä reilun kaupan yrityksenä että Trustin kautta.
Lisäksi Elinasta oli mielekästä nähdä, miten kansalaisyhteiskunta toimii Keniassa erityisesti Trustin pääyhteistyökumppani Mifuko Women Development CBO:n osalta. Naiset olivat todella omistautuneita ja aktiivisia, aktiivisempia kuin monesti olemme Suomessa ruohonjuuritasolla.

Ihmiset kokoustavat pöydän ympärillä Keniassa

Oma-aloitteinen työote tärkeää

Pieni kenialais-suomalainen neljän hengen työtiimi on tuntunut Elinasta mielekkäältä. "Järjestössä saa tehdä työtä laaja-alaisesti. Olen saanut tehdä uusia asioita alusta loppuun tiimin tukemana", hän kertoo. 

Elinan matkaan Trustin harjoittelusta lähtee muun muassa viestinnän ja varainhankinnan taitoja. Hän pääsi esimerkiksi tutustumaan business-to-business varainkeruuseen. Tämän lisäksi hän oppi navigoimaan Shopify-ohjelmassa ja kehitti tuntemustaan järjestö- ja hanketyöstä.


Kommentoi

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.