Women and men standing under a tent in Kenya

Esittelyssä puheenjohtaja Minna Impiö

Mifuko-yrityksen ja Mifukon Trustin toinen perustaja Minna Impiö korostaa kokonaisvaltaisen yritysvastuuta, luonnon  monimuotoisuuden vahvistamisen kiireellisyyttä sekä hyviä kumppanuuksia Trustin työn perustana.
Esittelyssä metsäpuutarha- lähettiläs Mwende Mutisya Luet nyt Esittelyssä puheenjohtaja Minna Impiö 2 minuuttia

Minna Impiöllä on ainutlaatuinen asema sekä Mifuko-yrityksessä että Mifuko Trustissa. Hän on toinen Mifuko Oy:n perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja. Hän on myös toinen Mifuko Trustin perustajista ja kansalaisjärjestön puheenjohtaja. Minnalla on mahdollisuus edistää sekä yrityksen että kansalaisjärjestön usein käsi kädessä kulkevia tavoitteita. Naisryhmät, jotka punovat koreja reilun kaupan yritys Mifukolle, ovat hankekumppani Trustin kehitysyhteistyöhankkeissa Makuenissa, Keniassa. Yritysvastuu ja arvojen mukainen toiminta on erittäin tärkeää Mifukolle: Reilu kauppa on yritystoiminnan kivijalka, ja Mifuko Trust on perustettu vahvistamaan Mifuko-yrityksen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuuta.

Minnan monet roolit

Minnan erityisosaamista Mifuko Trustissa on 15 vuoden kokemus Keniassa työskentelystä, ja neljä näistä vuosista Minna on asunut Keniassa. Hänelle on kertynyt paljon ymmärrystä ja tietotaitoa Suomen ja Kenian välisestä yhteistyöstä. Minnan vastuulla onkin yhteistyön mahdollistaminen Kenian tytäryhtiö Punonnan ja Mifuko Trustin hanketiimin välillä. Hän on myös tärkeä linkki Mifuko Trustin hanketiimiin ja järjestön hallituksen välillä. Minna myös tukee esihenkilönä hankepäällikkö Anita Lintulaa hänen työssään.

Hankekumppanien asiantuntemus motivoi Minnaa

Mifuko Trustin hankkeiden naisryhmien jäsenet ovat myös pienviljelijöitä. Minna on kiinnostunut oppimaan lisää metsäpuutarhatyöstä. Hiilidioksidin sitominen maaperään ja Soilwatch-yrityksen kanssa sovellettu kaukokartoitustekniikka ovat Minnan mielenkiinnon kohteita. WASH and Grow!-hankkeen yhteistyökumppani World Agroforestry/ICRAFin työhön perehtyminen syvällisemmin kiinnostaa myös Minnaa. Minna näkeekin hankekumppanien asiantuntijuuden tärkeäksi Trustin työlle: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo suuria Trustin hankealueella päiväntasaajan lähellä, minkä vuoksi maanviljelytapojen muutos on kiireellistä. Kumppanien asiantuntemus on olennaista mm. koulutusyhteistyön ja asiantuntijatuen kautta.

Miten Minna ylläpitää elämää?

Minnalle elämän ylläpitäminen sisältää vahvasti biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja vahvistamisen. Metsäpuutarhat vahvistavat biodiversiteettiä ja rikastavat maaperää. Hän näkee Trustin työn samalla kasvattavan pienviljelijöiden satoja ja auttavan ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Mifuko Trust etsii tapoja biodiversiteetin kehittymisen mittaamiseksi hankealueella: Minnasta onkin tärkeää kerätä pitkäaikaisdataa alueelta, jotta hankkeen tuloksia voi tarkastella myös numeraalisesti.Minna arvostaa mahdollisuutta seurata hankkeiden esitymistä ja nähdä niiden tuloksia Kenian maaseudulla.Kaksi naista istuttamassa puuta Keniassa
Henkilökohtaisessa ja työelämässä Minna pyrkii tekemään päätöksiä, jotka ovat luonnon ja ihmisten hyväksi, minkä lisäksi Minna kasvattaa lapsensa arvostamaan ja suojelemaan luontoa.


Kommentoi

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.