?

Wir bieten globalen Versand an. Versandkosten

Suchen

Suche aus unseren Kollektionen

Alles an seiner Stelle

Mifukos wundervolle Körbe helfen Ihnen dabei, Ihr Zuhause zu organisieren und den richtigen Ort für alles zu finden, von kleinen Spielzeugen bis zu Kissen.

100 % handgefertigt

Wir glauben, dass eine glücklichere Zukunft von Hand gemacht wird.

FAIRER HANDEL

Wir haben uns verpflichtet, Menschen und Planeten in alles zu bringen, was wir tun.

Schöne Ornamente

Mifukos Ornamente wurden aus gefallenen Jacaranda -Ästen mit Handgeschneide versehen.

KERZENHALTER

Unsere Kerzenhalter sind handgefertigt und sorgen für das perfekte Ambiente.

Mifuko -Geschichten

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit in Kenia.

Mifuko ist stolzes Mitglied der World Fair Trade Organization (WFTO), der hoch angesehenen globalen Gemeinschaft sozialer Unternehmen, die fairen Handel praktizieren. WFTO -Mitglieder müssen nachweisen, dass sie Menschen und den Planeten an erster Stelle setzen und sich an die Prinzipien der WFTO Fair Trade einhalten.

Hankepäällikkö Anita Lintula esittelee itsensä

Anita fasilitoi yhteistyötä ja dialogia

Olen WASH and Grow!-hankkeen osa-aikainen hankepäällikkö Suomessa. Koulutukseltani olen sosiologi, ja sivuaineina opiskelin mm. ympäristöpolitiikkaa, sosiaalityötä, psykologiaa ja journalistiikkaa. Olen työskennellyt useissa kansalaisjärjestöissä kehitysyhteistyön ja kotouttamisen parissa, mm. Suomen World Visionissa, Vammaiskumppanuudessa ja Suomi-Somalia Seurassa. 

Olen myös joogaohjaaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja, shiatsuhoitaja ja meditaation harjoittaja. Olen todella kiinnostunut kehotietoisesta viisauden ruokkimisesta, siihen pohjautuvasta päätöksenteosta ja näiden kahden maailman, loogisen ja intuitiivisen, yhtymäkohdista.  

Mituko Trustissa tuen Kenian hankepäällikköä hanketoteutuksessa ja seuraan hankkeen toteutumisen edistymistä. Olen vastuussa uusista rahoitushakemuksissta ja raportoinnista rahoittajille. Suunnittelen ja toteutan viestintää ja markkinointia. Lisäksi verkostoidun yhdessä puheenjohtaja Minna Impiön ja kollegani Peter Manyolon  kanssa muiden samoista asioista kiinnostuneiden yritysten ja järjestöjen kanssa. 


Anita Lintula in Kenya


Mahdollistaja, joka tanssii hyvin

Olen ytimeltäni mahdollistaja. Pyrin tuntemaan ihmisten vahvuudet, ja mahdollistamaan vahvuuksien käyttöönottoa ja yhteistyötä ihmisten välillä  Jos joku osaamisalue kaipaa vahvistusta, pyrin löytämään keinoja ja resursseja sen vahvistamiseen. Mifuko Trustin hanketyössä mukana olevilla ihmisillä on erilaisia kulttuuri- ja koulutustaustoja, ja osa työskentelee vapaaehtoispohjalta ja osa saa palkkaa. Lisäksi teemme yhteistyötä Mifuko- yrityksen kanssa.  Vahvuuksien ja resurssien tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää, jotta ihmiset pysyvät motivoituneina, ja saamme asioita eteenpäin melko rajallisilla resursseilla. 

Viestinnällinen sisällöntuotanto erityisesti blogikirjoitusten kautta on minun vahvuuteni ja sydäntäni lähellä. Myös tanssitaitoni saivat runsaasti huomiota ensimmäisen Kenian matkani aikana. Kollegani Peter kertoi, että naisten perustaman kansalaisjärjestön Mifuko Women Development CBO:n naiset kutsuvat minua  “häneksi, joka tanssii hyvin”. Harrastin opiskeluaikoinani tansanialaisia perinteisiä tansseja. Olenkin ensimmäisen Kenian matkani jälkeen käynnistänyt tanssiharrastuksen ja swahilin opiskelun uudelleen. 

Yrityksen ja kansalaisjärjestön synenergia inspiroi

Olen inspiroitunut siitä, että yritysvastuu ja yrittäjyys on nivottu kaikkeen Mifuko Trustin toimintaan ja käynnissä olevaan hankkeeseen.  Naisryhmien taloudelliset ja sosiaaliset voimavarat ovat vahvistuneet Mifukon korien punonnasta. Mifuko Trust ja WASH and Grow!-hanke tuovat tähän tärkeän vahvistuksen - kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen kanavan ja mahdollisuuden kehittää yhteisön toimeentuloa,  ruokaturvaa ja hyvinvointia vahvistavia aloitteita.  Ilmastonmuutos haastaa ihmiset ja yhteisöt ennen näkemättömällä tavalla -  jotta pystymme vastaamaan haasteisiin tarvitaan WASH and Grow!-hankkeen kaltaisia yritysten, kansalaisjärjestöjen ja valtioiden yhteisiä ponnistuksia. Yritysmaailma voi oppia kansalaisjärjestöiltä ja kansalaisjärjestöt yrityksiltä. Eri kulttuurien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten välinen vuoropuhelu ja toisen kuuntelu mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen.

Elämän ylläpitäminen by Anita

Ylläpidän elämää huolehtimalla pienen perheeni,  5-vuotiaan tyttäreni ja minun arjen tarpeista. Tänä kesänä aiomme osallistua Kumpulan koulukasvitarhan puutarhakerhoon ja kanajengiin (kesäkanoja kaupungissa!) ja viljellä myös omalla parvekkeella. Kenian naiset viljelevät myös, ja heillä on usein kanoja ja muita kotieläimiä.  Viljelemällä edes pienen osan omasta ruoasta ja upottamalla kädet multaan koen yhteyttä maapalloomme ja ihmisiin, jotka tekevät samaa eri puolilla maailmaa.  Työssäni Mifuko Trustissa parannamme sanitaation kautta terveyttä ja ruokaturvaa. Yhteistyön keskiössä on naiset ja tytöt, jotka ovat ansioituneita elämän luojia ja ylläpitäjiä.